BRC - Điều kiện thâm nhập thị trường bán lẻ tại các nước phát triển

Chính phủ các nước, nhất là các nước phát triển, hiện nay dè dặt hơn rất nhiều đối với các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ các nước đang phát triển. Một loạt các hàng rào kỹ thuật với các giấy chứng nhận về xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm hay chất lượng sản phẩm được dựng lên nhằm kiểm soát thật chặt chẽ chất lượng sản phẩm hàng hóa khi được nhập khẩu vào các nước sở tại.

Read more

BÁC THĂNG & TIÊU CHUẨN ISO 9001

Là người tư vấn cho các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 nên tôi thấy những chỉ đạo của "Bác Thăng" cho thấy bác thấu hiểu nguyên tắc số 1 - Hướng vào khách hàng. Minh chứng rõ nét cho nhận định của tôi là câu nói của bác "Vì dân hành động"

Read more