Hội thảo tại Sáng Tạo HTT

Bà Bùi Phương Mai. Tổng Giám Đốc Công Ty VIFON, cùng các đơn vị khác tham gia hội thảo tại Công Ty Sáng Tạo HTT