FSSC

Thể Hiện Cam Kết Của Tổ Chức Trong Vấn Đề An Toàn Thực Phẩm.

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu sau:

+   Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2005;
+   Các Chương trình quy định điều kiện tiên quyết, như được quy định bởi BSI-PAS 220:2008;
+   Các yêu cầu bổ sung: Bảng tóm tắt các quy tắc áp dụng; Các yêu cầu kỹ thuật đối với các dịch vụ và sự sắp xếp nhân sự trong việc áp dụng các nguyên tắc an toàn thực phẩm.

Những lợi ích của tiêu chuẩn FSSC 22000

 + Tiêu chuẩn FSSC 22000 là cơ chế an toàn thực phẩm toàn cầu.

 + Được xác nhận và công nhận bởi tổ chức GFSI.

 + Được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn đã được công nhận.

+ Được xem như là chìa khóa thâm nhập hệ thống chuỗi bán lẻ toàn cầu.

 + Giảm thiểu tối đa rủi ro trong vấn đề an toàn thực phẩm.

 + Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất nội bộ và giảm thiểu nguy cơ thất bại trong sản xuất kinh doanh.

 + Củng cố và xây dựng cách tiếp cận sáng tạo để hướng đến vấn đề an toàn thực phẩm.

 + Giúp quý khách hàng tập trung vào những vấn đề thiết yếu, quan trọng.

 

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found