SA 8000

SA8000 là tiêu chuẩn đầu tiên được áp dụng để đánh giá các vấn đề trách nhiệm xã hội

Môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay luôn khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp quan tâm đến những tác động toàn diện về mặt đạo đức và xã hội trong hoạt động kinh doanh và trong các chính sách được hoạch định. Một tổ chức doanh nghiệp nếu chứng tỏ được tinh thần trách nhiệm xã hội và đạo đức càng nhiều thì càng dễ dàng chiếm được ưu thế cạnh tranh và niềm tin của đối tác, khách hàng, cộng đồng địa phương và người tiêu dùng.

Các vấn đề xã hội đang được quan tâm như lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và phân biệt đối xử,… đòi hỏi các tổ chức doanh nghiệp không những lưu ý đến pham vi ảnh hưởng trực tiếp của riêng doanh nghiệp mà còn cả phạm vi ảnh hưởng gián tiếp thông qua cả chuỗi nhà cung ứng của họ. Do vậy các doanh nghiệp cần hiểu và nhận ra được giá trị của hoạt động kiểm tra, giám sát các vấn đề trách nhiệm xã hội của bên thứ ba độc lập.

SA8000 bao gồm các lĩnh vực sau của trách nhiệm:

  • Lao động trẻ em : Không có công nhân ở độ tuổi dưới 15; tối thiểu thấp hơn đến 14 đối với các nước hoạt động theo Công ước ILO ngoại lệ 138 nước đang phát triển, khắc phục hậu quả của con nào tìm thấy sẽ được làm việc.
  • Cưỡng bức lao động : Không có lao động cưỡng bức, bao gồm cả nợ bondage lao động, nhà tù, nộp tiền ký quỹ hoặc không có giấy tờ tuỳ thân do sử dụng lao động hoặc tuyển dụng bên ngoài.
  • Sức khỏe và An toàn : Cung cấp một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn; thực hiện các bước để ngăn ngừa thương tích; sức khỏe thường xuyên và đào tạo công nhân an toàn, hệ thống để phát hiện các mối đe dọa đến sức khỏe và an toàn; truy cập vào phòng tắm và nước uống.
  • Hiệp hội tự do , quyền thương lượng tập thể : Tôn trọng quyền thành lập và gia nhập công đoàn và thương lượng tập thể, trường hợp pháp luật nghiêm cấm các quyền tự do, tạo điều kiện có nghĩa là song song của các hiệp hội và thương lượng.
  • Phân biệt đối xử : Không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, đẳng cấp, nguồn gốc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục, công đoàn hoặc liên kết chính trị, hay tuổi tác, không quấy rối tình dục.
  • Kỷ luật : Không có hình phạt, cưỡng chế tâm thần hoặc thể chất hoặc lạm dụng bằng lời nói
  • Giờ làm việc : Tuân thủ luật pháp, nhưng trong mọi trường hợp, không quá 48 giờ mỗi tuần với ít nhất một ngày nghỉ cho mỗi khoảng thời gian bảy ngày, thêm giờ tự nguyện trả tiền tại một tỷ lệ phí bảo hiểm và không vượt quá 12 giờ mỗi tuần trên một cơ sở thường xuyên, làm thêm giờ có thể là bắt buộc nếu một phần của một thỏa thuận thương lượng tập thể.
  • Bồi thường : Tiền lương trả cho một tuần làm việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và công nghiệp tiêu chuẩn pháp lý và đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của công nhân và gia đình của họ, không có khoản khấu trừ kỷ luật.
  • for Human Resources: Facilities seeking to gain and maintain certification must go beyond simple compliance to integrate the standard into their management systems and practices. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực: thiết bị tìm kiếm để đạt được và duy trì chứng nhận phải đi xa hơn việc tuân thủ đơn giản để tích hợp các tiêu chuẩn thực hành quản lý của mình vào hệ thống và.

LỢI ÍCH CỦA SA 8000

 * Với thị trường:

 -       Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ SA 8000 như là một điều kiện bắt buộc,

 -       Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,

 -       Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động trách nhiệm xã hội,

 -       Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức,

 -       Hấp dẫn đối với các nhân viên và những người tham gia tuyển vào tổ chức, đặc biệt trong trường hợp thị trường là động đang có sự cạnh tranh mãnh mẽ như hiện nay,

 -       Nâng cao tinh thần và sự trung thành của nhân viên với tổ chức nhờ điều kiện làm việc tốt hơn,

      -   Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước

 * Về kinh tế:

       Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội,